top of page

Kosten en vergoedingen

Wat wordt vergoedt in uw basis- en aanvullende verzekering?

Tandprothetische praktijk Jorritsma heeft contracten met (bijna) alle verzekeraars. Voor vergoedingen van uw prothese gelden in het algemeen de volgende regelingen:

.

Kosten behandelingen

De kosten van al onze behandelingen zijn afhankelijk van uw specifieke situatie. Wij declareren de kosten op basis van de contractprijs van uw verzekeraar. Wij zijn bekend met alle regelingen die gelden bij de diverse zorgverzekeraars. Belt u ons daarom gewoon even zodat wij u precies kunnen laten wat in uw situatie geldt. Dan weet u precies waar u aan toe bent.

Vergoeding nieuw kunstgebit

Een kunstgebit (boven en/of onder) wordt voor 75% vergoed uit de basisverzekering. Wij brengen de overige 25% in rekening, die u veelal geheel of gedeeltelijk van uw verzekeraar terugkrijgt. Dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

 

Vergoeding vervangen kunstgebit

De kosten van een kunstgebit worden één keer per 5 jaar voor 75% betaald door de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u voor de rest geheel of gedeeltelijk vergoeding ontvangen.


Vergoeding prothese op implantaten
U moet altijd vooraf toestemming vragen aan uw verzekeraar en uw verzekeraar beoordeelt vooraf uw situatie. Het namelijk zo dat er alleen vergoed wordt als er sprake is van een zeer ernstig situatie, bijvoorbeeld een geslonken tandeloze kaak, ontwikkelstoornis of groeistoornis. Bij toestemming worden alle kosten door de verzekeraar vergoed op de wettelijk bijdrage na. Deze eigen bijdrage kunt u mogelijk geheel of gedeeltelijk verhalen op uw aanvullende verzekering.
Vergoeding deelprothese

Een gedeeltelijke (partiële) kunsthars- of frameprothese wordt niet door de basisverzekering vergoed. U ontvangt de gehele rekening van ons, die u vervolgens opstuurt naar uw verzekeraar. Deze bekijkt of u voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt uit uw aanvullende verzekering.

Vergoeding reparatie kunstgebit
Uit de basisverzekering wordt 90% vergoed voor reparatie van uw kunstgebit.  Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de overige 10% geheel of gedeeltelijk vergoed.
Vergoeding rebasen (passend maken)
Uit de basisverzekering wordt 90% vergoed voor rebase/passend maken van uw kunstgebit. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering wordt de overige 10% geheel of gedeeltelijk vergoed.
Afhandeling declaratie via Infomedics

Infomedics helpt u en ons met het vereenvoudigen van uw zorgkosten. U ontvangt daarom geen factuur van Tandprothetische praktijk Jorritsma. Infomedics dient de declaratie van uw behandeling direct in bij uw zorgverzekeraar. Dat is wel zo makkelijk. Infomedics stuurt u een bevestiging zodra de declaratie is ingediend.

bottom of page